Το πρόγραμμα ATABUSY είναι σχεδιασμένο να καλύψει τις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης στην παρουσία της στο διαδίκτυο. Προβαλλόμενη, η επιχείρηση έρχεται πιο κοντά στο κέντρο της αγοράς και τον τελικό της αποδέκτη, τον καταναλωτή. Το internet δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποκτήσει πιο στενή σχέση με τους πελάτες της και διευρύνει το αγοραστικό της κοινό πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια. Με την επικοινωνία που ολοένα αυξάνεται μέσω διαδικτύου, εξυπηρετείται πλέον πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τόσο η επιχείρηση όσο και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στη μορφή, τη λειτουργική διάρθρωση, το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων της επιχείρησης. Αφορά εργασίες από το πρώτο στάδιο που είναι η κατοχύρωση ονόματος (domain name), έως το τελικό που είναι η δημοσίευσή του στο διαδίκτυο. Οι εργασίες βασίζονται στις απαιτήσεις της επιχείρησης και στα δεδομένα που χρειάζεται να αξιοποιηθούν. Στην πορεία των εργασιών γίνεται έλεγχος για την ακριβέστερη προσέγγιση της εικόνας και του ύφους που απαιτείται.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

I. Ορισμός και κατοχύρωση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης – Domain Name

II. Φιλοξενία δικτυακού τόπου και παροχή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mail

III. Δημιουργία δικτυακού τόπου
       • Μελέτη
       • Σχεδίαση
       • Ανάπτυξη

IV. Καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης

V. Τεχνική Υποστήριξη

VI. Πρόσθετες εργασίες
      • Ενημέρωση – Συντήρηση (περιοδική, ανάλογα με την απαίτηση)
      • Ηλεκτρονική δημοσκόπηση
      • Φωτογράφηση (έργου, προϊόντος)
      • Σάρωση φωτογραφιών
      • ψηφιοποίηση δεδομένων
      • Γραφικά
      • Δακτυλογράφηση
      • άλλες εφαρμογές (Banners, Animated Gif, Java Script, PHP, CGI, Ιntro Flash Movie κ.α)
      • web promotion