Το πρόγραμμα ATAGOVERN είναι σχεδιασμένο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προβολή της, την παροχή πληροφοριών και την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου. Προσαρμόζεται στη μορφή, τη διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά της αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και αντιπροσωπευτικό. Αφορά εργασίες από το πρώτο στάδιο που είναι η κατοχύρωση ονόματος (domain name), έως το τελικό που είναι η δημοσίευσή του στο διαδίκτυο. Οι εργασίες βασίζονται στην πληροφόρηση και τα στοιχεία που θα παραχωρήσει ο οργανισμός αυτοδιοίκησης. Στην πορεία των εργασιών γίνεται έλεγχος για την ακριβέστερη προσέγγιση της εικόνας και του ύφους που απαιτείται.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

I. Ορισμός και κατοχύρωση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης – Domain Name

II. Φιλοξενία δικτυακού τόπου και παροχή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mail

III. Δημιουργία δικτυακού τόπου
       • Μελέτη
       • Σχεδίαση
       • Ανάπτυξη

IV. Καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης

V. Τεχνική Υποστήριξη

VI. Πρόσθετες εργασίες
      • Ενημέρωση – Συντήρηση (περιοδική, ανάλογα με την απαίτηση)
      • Ηλεκτρονική δημοσκόπηση
      • Φωτογράφηση (έργου, προϊόντος)
      • Σάρωση φωτογραφιών
      • ψηφιοποίηση δεδομένων
      • Γραφικά
      • Δακτυλογράφηση
      • άλλες εφαρμογές (Banners, Animated Gif, Java Script, PHP, CGI, Ιntro Flash Movie κ.α)
      • web promotion