Το ATAMATA VISUAL PROJECT κατοχυρώνει ονομασία ιστοσελίδας, domain name.
Σχεδιάζει την ιστοσελίδα και παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και προβολής.
Ολοκληρωμένα προγράμματα σχεδιασμένα να καλύψουν τις ανάγκες πιο αποτελεσματικά.
Συμβουλεύει και ενημερώνει σε θέματα και υπηρεσίες internet.

 
Προγράμματα

Το ATAMATA VISUAL PROJECT παρέχει σχεδιασμένες λύσεις για επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς, συλλόγους, ιδρύματα και ιδιώτες.