Το πρόγραμμα ATAPERSONAL απευθύνεται στον άνθρωπο που θέλει να έχει προσωπική παρουσία στο διαδίκτυο. Στοιχεία της προσωπικότητας, επαγγελματική ιδιότητα, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες προβάλλονται για να φέρουν το άτομο σε επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα ή φορείς. Ο προσωπικός χώρος στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα το σύγχρονο βιογραφικό σημείωμα του νέου ανθρώπου. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στην ξεχωριστή προσωπικότητα του ατόμου, αναπτύσσεται δε ανάλογα με τη δραστηριότητά του και τη βαρύτητα που θέλει να δώσει σε επιμέρους χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

I. Ορισμός και κατοχύρωση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης – Domain Name

II. Φιλοξενία δικτυακού τόπου και παροχή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mail

III. Δημιουργία δικτυακού τόπου
       • Μελέτη
       • Σχεδίαση
       • Ανάπτυξη

IV. Καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης

V. Τεχνική Υποστήριξη

VI. Πρόσθετες εργασίες
      • Ενημέρωση – Συντήρηση (περιοδική, ανάλογα με την απαίτηση)
      • Ηλεκτρονική δημοσκόπηση
      • Φωτογράφηση (έργου, προϊόντος)
      • Σάρωση φωτογραφιών
      • ψηφιοποίηση δεδομένων
      • Γραφικά
      • Δακτυλογράφηση
      • άλλες εφαρμογές (Banners, Animated Gif, Java Script, PHP, CGI, Ιntro Flash Movie κ.α)
      • web promotion