ΣΧΕΔΙΑΣΗ
έντυπο, αφίσα, flyer, βιβλίο, χάρτης, ημερολόγιο, ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο

Το ATAMATA VISUAL PROJECT σχεδιάζει και παράγει σε έντυπη μορφή.
Συμβουλεύει και προτείνει για το ιδανικό και στοχευμένο αποτέλεσμα.
Υποδείγματα και έτοιμες προτάσεις ανάλογα με το θέμα και την ανάγκη.
Σχεδίαση στο χέρι, σε ηλεκτρονικά μέσα, σε συνδυασμένες εφαρμογές.
Εκτυπώσεις σε offset και ψηφιακή μορφή, περιφερειακές εργασίες

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
προφίλ, λογότυπο, κάρτα, folder, επιστολόχαρτο


Το ATAMATA VISUAL PROJECT σχεδιάζει την εταιρική ταυτότητα της σύγχρονης επιχείρησης. Κείμενο, στοιχεία, εικόνα δίνουν μια σύνθεση σύμφωνα με το πνεύμα και το θέμα της επιχείρησης.
Παρέχονται συμβουλές στο σχεδιασμό και την παραγωγή.
Προτείνονται ιδέες στο περιεχόμενο, τη σύνταξη και τη μορφή του κειμένου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
λήψη ψηφιακή, λήψη αναλογική, επεξεργασία εικόνας , εφαρμογές

Το ATAMATA VISUAL PROJECT εφαρμόζει τη φωτογραφία στο σχεδιασμό ιστοσελίδας, στις έντυπες μορφές και ανεξάρτητα. Επεξεργάζεται την εικόνα και τη συνδυάζει με τα γραφικά.
Παρέχονται συμβουλές και προτείνονται ιδέες για χρήση της φωτογραφίας σε διάφορες εφαρμογές.