Φιλοξενία δικτυακού τόπου και παροχή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mail
Ορισμός και κατοχύρωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης – domain name

ATA 150
150 MB
20 Email
Parked Domains (2)
Sub domains (5)
Control Panel
Γρήγορο FTP
WebMail
SQL
Λίστες Mailing (2)
Ανώνυμο FTP
File Manager
Archive Manager
Προεκτάσεις Frontpage
Λεπτομερής Αναφορά Στατιστικών Web
FTP User Manager
Redirect URL
SpamVault
Κωδικοί Προστασίας Σελίδων

H τελική τιμή αυτού του πακέτου είναι
10 € το μήνα (συμπεριλαμβάνεται
ο ΦΠΑ 19%!).

ATA 250
250 MB
45 Email

Parked Domains (5)
Sub domains (10)
Control Panel
Γρήγορο FTP
WebMail
SQL
Λίστες Mailing (5)
Ανώνυμο FTP
File Manager
Archive Manager
Προεκτάσεις Frontpage
Λεπτομερής Αναφορά Στατιστικών Web
FTP User Manager
Redirect URL
SpamVault
Κωδικοί Προστασίας Σελίδων

H τελική τιμή αυτού του πακέτου είναι
16 € το μήνα (συμπεριλαμβάνεται
ο ΦΠΑ 19%!).

Domain Name
Κατοχύρωση .GR domain για 2 έτη στη μοναδική τιμή των 25.00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Κατοχύρωση .COM domain για 1 χρόνο με 20.00 €